فرزانه ناشناخته
37 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
شرح حال و معرفی آثار و نگاشته های علامه شعرانی. در کتاب به گزارش مقاله شناسی و کتاب شناسی علامه پرداخته، خاطراتی از ایشان درج شده است.