چهل دعا
33 بازدید
ناشر: بنیاد بین المللی دعا
نقش: مترجم
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چهل دعای اثر بخش و روح افزا ترجمه شده است.