انگیزه ها و باور های یاران امام حسین
35 بازدید
ناشر: حلم
نقش: مترجم
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در اثر حاضر به گزارش انگیزه های اصحاب امام حسین با استفاده از سخنان ایشان و سرور آزادگان امام حسین علیه السلام پرداخته ایم.